Errata i zmiany pomiędzy kolejnymi edycjami

Więcej
2012/01/22 17:29 #959 przez przemek
przemek stworzył temat: Errata i zmiany pomiędzy kolejnymi edycjami
Poniższa lista zawiera wszystkie zmiany dokonane w poszczególnych edycjach Agricoli. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zmian autorskich Uwe Rosenberga, poprawek błędów tłumaczeniowych oraz w celu zwiększenia przejrzystości niektórych zapisów.

1. Zmiana nazwy karty (dostosowanie do dodatku Torfowisko).
Poprzednio: Koń [135]
Obecnie: Ogier [135]

2. Suszarnia Nasion[86]
Edycja I:
Koszt: 1 trzcina
Edycja II:
Koszt: 2 trzciny

3. Dach z chrustu[136]
Edycja I:
Wartość: 1 punkt zwycięstwa
Edycja II:
Wartość: 0 punktów zwycięstwa

4. Głowa rodziny[159]
Edycja I:
Możesz korzystać z pól akcji Buduj izby, Zbuduj 1 izbę oraz Powiększ rodzinę nawet wtedy, kiedy pole to zajęte jest już przez innego gracza.
Edycja II:
Możesz korzystać z pól akcji Buduj izby, Zbuduj 1 izbę, Powiększ rodzinę oraz Powiększ rodzinę pomimo braku miejsca nawet wtedy, kiedy dane pole jest już zajęte przez innego gracza.
Edycja III:
Możesz korzystać z pól akcji związanych z budowaniem izb oraz powiększaniem rodziny nawet wtedy, kiedy pola te są już zajęte przez innych graczy.

5. Owczarz[203]
Edycja I:
Jeżeli w fazie powiększania stada podczas żniw posiadasz co najmniej 4 owce, otrzymujesz 2 jagnięta, a nie jedno. W tym przypadku możesz je przetworzyć na żywność, jeśli nie masz na nie miejsca.
Edycja II:
Jeżeli w fazie powiększania stada podczas żniw posiadasz co najmniej 4 owce, otrzymujesz 2 jagnięta, a nie jedno (o ile masz na nie miejsce).

6. Zarządca gospodarstwa[233]
Edycja I:
W rundzie, w której zbudujesz glinianą chatę lub kamienny dom, możesz jednorazowo wykonać akcję Powiększ rodzinę tak, jak akcję z etapu 5: Powiększ rodzinę pomimo braku miejsca. W przeciwieństwie do karty z etapu 5 możesz potem kupić małe usprawnienie. Kolejne powiększenia rodziny przebiegają zgodnie ze standardowymi zasadami.
Edycja II:
W rundzie, w której zbudujesz glinianą chatę lub kamienny dom, możesz jednorazowo wykonać akcję Powiększ rodzinę tak, jak akcję z etapu 5: Powiększ rodzinę pomimo braku miejsca. Zgodnie z opisem na karcie rundy, po powiększeniu rodziny możesz kupić małe usprawnienie. Kolejne powiększenia rodziny przebiegają zgodnie ze standardowymi zasadami.
Edycja III:
Jeśli przebudujesz drewnianą chatę w glinianą lub kamienny dom, możesz swoją następną akcję Powiększ rodzinę wykonać tak, jak akcję z etapu 5: Powiększ rodzinę pomimo braku miejsca (jeśli użyłeś akcję z Etapu 2, po powiększeniu rodziny możesz kupić małe usprawnienie). Kolejne powiększenia rodziny przebiegają zgodnie ze standardowymi zasadami.

7. Handlarz drewnem[234]
Edycja I:
Za każdym razem, gdy w wyniku skorzystania z akcji inny gracz otrzymuje drewno, możesz mu je zabrać, płacąc mu 1 żywność jako odszkodowanie.
Edycja II:
Za każdym razem, gdy w wyniku skorzystania z akcji inny gracz otrzymuje drewno, możesz mu zabrać 1 drewno, płacąc mu w zamian 1 żywność jako odszkodowanie.

8. Smakosz[260]
Edycja I:
Za każdym razem, gdy nie jesteś graczem rozpoczynającym, możesz zapłacić graczowi rozpoczynającemu 1 żywność na początku rundy, aby wykonać akcję przed nim. Dalszy przebieg rundy pozostaje bez zmian. Jeśli jesteś graczem rozpoczynającym, karta nie przynosi ci żadnych korzyści.
Edycja II:
Za każdym razem, gdy nie jesteś graczem rozpoczynającym, możesz zapłacić graczowi rozpoczynającemu 2 żywności na początku rundy, aby wykonać akcję przed nim. Dalszy przebieg rundy pozostaje bez zmian. Jeśli jesteś graczem rozpoczynającym, karta nie przynosi ci żadnych korzyści.

9. Woziwoda[262]
Edycja I:
Gdy któryś z graczy zbuduje Studnię, połóż 1 żywność na wszystkich niewykorzystanych polach rund. Na początku tych rund weź leżącą na tym polu 1 żywność. Jeśli Studnia już została zbudowana, weź 1 żywność (za bieżącą rundę) od razu.
Edycja II:
Gdy któryś z graczy zbuduje Studnię, połóż 1 żywność na wszystkich niewykorzystanych polach rund. Na początku tych rund weź leżącą na odpowiednim polu 1 żywność. Jeśli Studnia już została zbudowana, rozłóż żywność od razu.

10. Wyrobnik[266]
Edycja I:
Zawsze przed wykonaniem akcji Obsiej pola oraz/lub upiecz chleb weź 1 zboże z zasobów ogólnych lub zamień 1 zboże ze swoich zasobów na 1 warzywo.
Edycja II:
Zawsze zanim wykonasz akcję Obsiej pola oraz/lub upiecz chleb weź 1 zboże z zasobów ogólnych lub zamień 1 zboże ze swoich zasobów na 1 warzywo.

11. Magazynier[288]
Edycja I:
Za każdym razem, gdy w wyniku wykonania akcji przez członka twojej rodziny, otrzymujesz trzcinę lub kamień, otrzymujesz dodatkowy znacznik gliny lub zboża (do wyboru).
Edycja II:
Za każdym razem, gdy w wyniku wykonania akcji przez członka twojej rodziny, otrzymujesz trzcinę i kamień, otrzymujesz dodatkowy znacznik gliny lub zboża (do wyboru).

12. Rozłupywacz kamieni[303]
Edycja I:
W dowolnym momencie możesz przebudować glinianą chatę w kamienny dom, nie korzystając z akcji Przebudowa. Musisz jednak zapłacić zwykłą stawkę za przebudowę.
Edycja II:
W dowolnym momencie możesz przebudować glinianą chatę w kamienny dom, nie korzystając z akcji Przebudowa. Musisz jednak zapłacić za przebudowę

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.