Regulamin Mistrzostw Polski 2011 w Agricoli

Więcej
2011/04/29 15:31 #898 przez przemek
przemek stworzył temat: Regulamin Mistrzostw Polski 2011 w Agricoli
Preambuła

Agricola, gra autorstwa Uwe Rosenberga, nagrodzona została wieloma tytułami, między innymi Gra Roku 2009 w Polsce oraz Spiel des Jahres 2009 w Niemczech. Gra cieszy się znaczną popularnością nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach.

Z racji coraz większej popularności wśród polskich graczy, wydawnictwo Lacerta przyłącza się do organizacji Mistrzostw Świata w Agricoli i przeprowadzi Mistrzostwa Polski w Agricoli. Polski turniej będzie jednocześnie stanowił kwalifikacje do Mistrzostw Świata.
1. Organizator
1.1. Organizatorem turnieju jest Wydawnictwo Lacerta.
1.2. Podczas turnieju Organizatora reprezentować będą sędziowie przez niego wyznaczeni.
2. Zgłoszenia
2.1. Do konkursu zgłaszać mogą się osoby w wieku minimum 12 lat (rocznikowo).
2.2. Mistrzostwa podzielone będą na dwie części. Każda z nich organizowana będzie w innym mieście:
     2.2.1 Pierwsza część będzie miała miejsce podczas Festiwalu Gier Planszowych Gratislavia we Wrocławiu w dniach 14-15 maja 2011.
     2.2.2 Druga część będzie miała miejsce podczas Festiwalu Gier Planszowych Fair Play w Nowym Sączu w dniach 25-26 czerwca 2011.
2.3. Organizator prowadzi listę uczestników turnieju.
     2.3.1. Lista publikowana będzie na forum dyskusyjnym prowadzonym na stronach internetowych Wydawnictwa Lacerta. Na liście publikowane będzie imię, inicjał nazwiska oraz miasto zamieszkania Uczestnika konkursu.
     2.3.2. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: agricola2011@lacerta.pl
     2.3.3. W zgłoszeniu nadesłanym e-mailem należy podać:
  • imię,
  • nazwisko,
  • rok urodzenia,
  • kontaktowy numer telefonu,
  • miasto zamieszkania,
  • miasto w którym gracz będzie chciał uczestniczyć w turnieju.

     Dodatkowo każde zgłoszenie opatrzone musi być informacją o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Lacerta w czynnościach związanych z przeprowadzaniem Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Polski w Agricoli. Wyrażam również zgodę na opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania w publikowanych materiałach dotyczących Mistrzostw Świata oraz Polski w Agricoli". Zgłoszenia nie zawierające podanych powyżej danych uważane będą za nieważne.
2.4. Organizator zachowuje prawo do kontynuowania zapisów w trakcie festiwali gier planszowych, na których przeprowadzane będą turnieje.
2.5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, w turnieju brać będą udział osoby, które zgłosiły się najwcześniej na listę. Pozostałe osoby traktowane będą jako lista rezerwowa. W przypadku nieobecności Uczestników z listy podstawowej w momencie rozpoczęcia rozgrywek przewiduje się możliwość zastąpienia danego Uczestnika osobą z listy rezerwowej.
2.6. W turnieju w jednym mieście przewiduje się maksymalnie 40 Uczestników.
2.7. Na żądanie Uczestnika istnieje możliwość wykreślenia go z listy.
2.8. Uczestnik grający w jednym z turniejów nie może przystąpić do turnieju w drugim z miast.
2.9. Uczestnicy przed przystąpieniem do turnieju będą proszeni o okazanie dokumentu tożsamości oraz o podpisanie się na liście Uczestników.
3. Przebieg turnieju
3.1. Każdy z Uczestników w ramach turnieju rozegra 3 partie Agricoli: jedną w wariancie rodzinnym oraz dwie w wariancie pełnym (z kartami).
3.2. Wszystkie rozgrywki w wariancie pełnym odbywać się będą z wyznaczonym przez Organizatora podzbiorem kart małych usprawnień oraz pomocników.
3.3. Organizator zakłada, że turniej (3 rozgrywki dla każdego Uczestnika) rozplanowany będzie na 2 dni trwania Festiwalu.
3.4 Po zakończeniu każdej rozgrywki i podliczeniu punktów w obecności sędziego gracze złożą podpis potwierdzający poprawność zarejestrowanej liczby zdobytych punktów. Po złożeniu podpisu Uczestnik nie ma prawa do kwestionowania liczby zdobytych punktów.
4. Zwycięstwo
4.1. O zwycięstwie w turnieju decydować będzie suma punktów zdobytych w trakcie trzech rozgrywek.
4.2. Mistrzem Polski w Agricoli zostanie osoba, która zdobędzie sumarycznie najwięcej punktów w trzech rozgrywkach (zgodnie z punktem 3.1.) bez względu na miasto, w którym brała udział w turnieju.
4.3. Informacja o finałowej punktacji opublikowana zostanie na stronach Wydawnictwa Lacerta nie później niż 30 czerwca 2011.
5. Nagroda
5.1. Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Polski w Agricoli w 2011 roku oraz upominek od Wydawnictwa Lacerta.
     5.1.1. W przypadku remisu zwycięstwo będzie współdzielone.
5.2. Nagrodą za zdobycie najwyższej liczby punktów będzie możliwość reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata w Agricoli w trakcie festiwalu gier Spielefest w listopadzie 2011 w Wiedniu.
5.3. Dwie osoby, które w trakcie Mistrzostw Polski zdobędą największą liczbę punktów, zostaną oddelegowane na festiwal Spielefest, a Organizator pokryje koszt przejazdu, noclegu oraz wstęp na Spielefest 2011.
5.4. Trzecia i czwarta osoba uzyskuje prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Świata w 2011 roku w Wiedniu, jednak Organizator nie będzie pokrywał żadnych kosztów z tym związanych.
5.5. Jeśli osoby wspomniane w punkcie 5.3 i 5.4 nie wyrażą zgody na wyjazd do Wiednia, zostaną automatycznie wykluczone z możliwości reprezentowania Polski w Mistrzostwach Świata w Wiedniu, a prawo to nabędą te osoby z listy Uczestników, które uzyskały kolejne miejsca (pod względem liczby zdobytych w turnieju punktów). Łącznie nie więcej niż 4 (cztery) osoby.
5.6. Jeśli osoby wspomniane w punkcie 5.3. wycofają się z chęci reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata 2011 po poniesieniu przez Organizatora kosztów niemożliwych do odzyskania, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu kosztów Organizatorowi.


Uwaga! Mistrzostwa Świata, a w szczególności karty wykorzystywane podczas rozgrywek w Wiedniu będą dostępne jedynie w języku niemieckim i prawdopodobnie angielskim.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.